همبستگی ملی برای درک درست و واقعی از ام اس

روز جهانی ام اس؛

همبستگی ملی برای درک درست و واقعی از ام اس

روزجهانی ام اس، فرصتی برای ارتقای سطح آگاهی عموم مردم وجلب همکاری اقشار مختلف جامعه برای همیاری با انجمن ها در راستای بهبود کیفیت زندگی و وضعیت بیماران ام اس در سراسرجهان است.

1402/03/09

آرشیو

اطلاعیه ها

آرشیو
آرشیو
bg
نظرسنجی
آرشیو
رویدادها و اینفوگرافیک
آرشیو