سرپرست اداره امور حقوقی دانشگاه منصوب شد/قدردانی از زحمات آقای اسماعیل بردبار

با حکم رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا؛

سرپرست اداره امور حقوقی دانشگاه منصوب شد/قدردانی از زحمات آقای اسماعیل بردبار

دکتر مهدی رضاییان رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا در حکمی آقای مهدی کریمی کارشناس حقوقی دانشگاه را بعنوان سرپرست اداره امور حقوقی دانشگاه منصوب کرد و از خدمات و زحمات آقای اسماعیل بردبار تشکر و قدردانی نمود.

1403/03/08

آرشیو

اطلاعیه ها

آرشیو
آرشیو
bg
نظرسنجی
آرشیو
رویدادها
آرشیو