پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

مدیر گروه مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: با تحویل محموله های واکسن کووید19 و با راه اندازی مراکز و پایگاههای جدید واکسیناسیون، سرعت واکسیناسیون عمومی افزایش چشمگیری داشته و در 18 شهریورماه رکورد تزریق روزانه شکسته شد و به 4500 نفر از همشهریان واکسن تزریق شد.

به گزارش وب دا فسا؛ دکتر فریدا فرهمندپور افزود: با تامین واکسن، ایجاد پایگاه ها و مراکز واکسیناسیون جدید و همچنین شروع واکسیناسیون در خانه های بهداشت، سرعت ایمن سازی عمومی رو به افزایش است .

وی بیان کرد: از زمان اجرای برنامه واکسیناسیون عمومی کرونا تا امروز بیش از ۹۰ هزار دوز واکسن به همشهریان فسایی تزریق شده است و با ورود نیروهای جهادی و خانه های بهداشت به امر واکسیناسیون، به سرعت به سوی ايمني جمعی و کنترل اپیدمی کرونا پیش خواهیم رفت .