پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ جلسه توجیهی برنامه پزشک خانواده شهری با رویکرد تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت با حضور خانم دکتر علیزاده معاون فنی معاونت بهداشت و مسئولین واحدهای ستادی برگزار شد.

در این جلسه تغییرات ایجاد شده در برنامه پزشک خانواده شهری و چگونگی ادغام بسته های بهداشتی در بخش دولتی و خصوصی ، شرح وظایف مراقبین سلامت و چگونگی ارتباط آنها با هر کدام از واحدهای معاونت بهداشت و چگونگی نظارت واحدهای مختلف بر کار مراقبین سلامت تشریح شد و معاون فنی به  سوالات مطرح شده در این خصوص پاسخ دادند.