پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

تماس با ما

نشانی: استان فارس، فسا، میدان ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

شماره تلفن های دانشکاه  
کد شهر فسا 071
مرکز تلفن 53350994-6
نمابر 53357091
حوزه ریاست

53355012

53357093-4