کسب رتبه برتر بهره‌وری در بین دستگاه های اجرایی

دانشگاه علوم پزشکی فسا در بیست و پنجمین جشنواره شهید رجایی استان فارس

کسب رتبه برتر بهره‌وری در بین دستگاه های اجرایی

دانشگاه علوم پزشکی فسا دستگاه اجرایی برتر بیست و پنجمین جشنواره شهید رجایی استان فارس در شاخص بهره وری در بین دستگاه های اجرایی استان گردید.

1401/07/09

آرشیو

اطلاعیه ها

آرشیو
آرشیو
bg
نظرسنجی
آرشیو
رویدادها
آرشیو