پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اطلاعیه ها

به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان آزمون سراسری 1400 دانشگاه علوم پزشکی فسا می رساند پس از ثبت نام در سامانه امور آموزشی، می بایست تا قبل از اتمام مهلت ثبت نام(12 مهرماه) مجددا به سامانه مراجعه نموده و ضمن بررسی وضعیت ثبت نام، به پیام های احتمالی کارشناسان آموزشی پاسخ مناسب دهید.

 

ضمناً کلیه پذیرفته شدگان 1400 این دانشگاه می بایست تا قبل از تاریخ حذف و اضافه به سایت دانشکده مربوطه مراجعه نموده و پرسشنامه ویژگی های فردیرا تکمیل نمایند.

دانشجویان دانشکده پزشکی (دانشجویان دکترای پزشکی عمومی، کارشناسی ارشد بیوشیمی و فیزیولوژی) به وبسایت زیر مراجعه نمایند:

https://med.fums.ac.ir/

---------------------------------------------------------

دانشجویان دانشکده پرستاری (دانشجویان کارشناسی پرستاری، کارشناسی فوریت های  پزشکی پیش بیمارستانی، کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی)به وبسایت زیر مراجعه نمایند:

http://nursing.fums.ac.ir/

---------------------------------------------------------

 

دانشجویان دانشکده بهداشت (دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی، کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی)به وبسایت زیر مراجعه نمایند:

http://hf.fums.ac.ir/

---------------------------------------------------------

 

دانشجویان دانشکده پیراپزشکی (دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی، هوشبری و تکنولوژی اتاق عمل)به وبسایت زیر مراجعه نمایند:

http://paramed.fums.ac.ir/