پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اطلاعیه ها

پيرو استقرار نظام مديريت دانش در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور، كليه همكاران محترمبا مراجعه به سامانه"مديريت دانشبه آدرسhttp://km.behdasht.gov.ir/     تا تاريخ 6 اسفندماه 99 نسبت به احراز هويت و ثبت نام در اين  سامانه اقدام نماييد.

 

دفتر هماهنگي برنامه ريزي و ارزيابي عملكرد

دبيرخانه مديريت دانش دانشگاه علوم پزشكي فسا