پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

در راستای اجرایی سازی سیاستهای ابلاغی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری، کمیته صیانت از جمعیت به ریاست فرماندار شهرستان فسا، دبیری رئیس دانشگاه علوم پزشکی و با حضور روسای ادارت و ذینفعان کلیدی تشکیل شد.

 

به گزارش وب دا فسا؛ مدیر گروه سلامت خانواده معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: دراین جلسه شاخص های جمعیتی کشور و شهرستان فسا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقرر شد، افزایش آگاهی اعضای هیات علمی، پزشکان، کارمندان، افراد تحصیل کرده و همچنین عموم مردم در زمینه های ازدواج آسان، فرزندآوری در سنین مناسب، عوارض تک فرزندی و راههای پیشگیری از ناباروری در اولویت قرار گیرد .

فاطمه شهیدی افزود: کاهش رشد جمعیت حاکی از آن است که در حال گذر از جوانی جمعیت به سمت سالخوردگی هستیم و کاهش جمعیت جوان و فعال کشور بسیار خطرناک است.

وی بیان کرد: کمیته صیانت از جمعیت هر شش ماهه یکبار برگزار خواهد شد و ضمن بررسی آمارهای جمعیتی به صورت بومی و منطقه ای، عملکرد ادارت شهرستان در این خصوص پایش خواهد شد .