پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

نظر به شیوع بیماری کووید ۱۹و ورود به موج چهارم بیماری به منظور پوشش خدمات رسانی در پایگاه های اورژانس به تعدادی کارشناس در رشته های پرستاری، هوشبری و فوریت های پزشکی و کاردانی فوریت های پزشکی به صورت قرارداد ۸۹روزه بدون تعهد استخدامی نیاز می باشد.

متقاضیان از تاریخ انتشار این فراخوان لغایت مورخه 24 فروردین ماه به مرکز فوریت‌های پزشکی واقع در فلکه امام حسین (ع) مراجعه نمایند.

افراد واجد شرایط پس از آزمون عملی و مصاحبه به ترتیب اولویت نمره اکتسابی در محل‌های مورد نیاز به مدت لازم و حداکثر ۸۹روزه و بدون تعهد استخدامی به کار گرفته خواهند شد.