پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به اطلاع افراد معرفي شده جهت بررسي مدارك اين دانشگاه مي رساند با توجه به اتمام مهلت تحويل و بررسي مدارك، افرادي كه داراي نقص مدرك مي باشند بايد حداكثر تا تاريخ 23 فروردین ماه1400 با مراجعه به مديريت منابع انساني دانشگاه نسبت به تكميل مدارك ناقص خود اقدام نمايند

 

لازم به ذكر است افرادي كه تاريخ مدرك موقت تحصيلي اشان منقضي شده است ملزم به ارائه مدرك اعتباردار مي باشند و می بایست نسبت به اخذ مدرک یا تمدید گواهی موقت خود اقدام نمایند .

در غير اينصورت به علت عدم شرايط از آزمون حذف خواهند گرديد.