پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

کارشناس بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: رشد بی رویه مراکز غیر مجاز تجهیزات گاز ال پی جی و نصب بدون مجوز این تجهیزات و به تبع آن افزایش جایگاه های عرضه کپسول، می تواند خطرات مالی و جانی فراوانی به همراه داشته باشد.

 

 

به گزارش وب دا فسا؛ مهندس مهدی بهزادی افزود: در جلسه هماهنگی با حضور نمایندگان اداره صمت، اتاق اصناف، محیط زیست، اماکن نیروی انتظامی، شهرداری، آتش نشانی، شرکت توزیع فرآورده های نفتی و اداره کار و رفاه اجتماعی رسیدگی به این معضل بهداشتی در دستور کار واحد سلامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه قرار گرفت .

این کارشناس اضافه کرد: بازدیدهای مشترک با ادارات کار و تامین اجتماعی و محیط زیست از کارگاه های نصب کپسولال پی جیو محل های فروش گاز مایع، جذب نیروی بهداشت حرفه ای و ایمنی جهت بازرسی دوره ای از محل نصب کپسول، نظارت اداره استاندارد و شرکت نفت و گاز و توزیع فرآورده های نفتی بر محل های توزیع گاز مایع و تعطیلی مراکز توزیع گاز مایع فاقد شرایط ایمنی و بهداشتی از جمله تصمیمات مهم این جلسه بود.