پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

کمیسیون ماده11تعزیرات حکومتی دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد و 14پرونده تخلفات بهداشتی، درمانی و غذایی با حضور اعضاء اصلی کمیسیون و کارشناسان مرتبط مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.

 

به گزارش وب دا فسا؛ دکترعلی اصغر خالقی رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا با اشاره به شرایط ویژه کرونایی در پایان سال، بر نظارت بیشتر و مستمر بررعایت پروتکل های بهداشتی در سطح شهرستان  با همکاری دستگاههای نظارتی و امنیتی و برخورد قاطع و قانونی با متخلفین تاکید کرد.

در ادامه اسماعیل بردبار دبیر کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی دانشگاه در خصوص پرونده های رسیدگی شده در جلسات قبل گزارشی ارایه کرد.

در این جلسه 3 پرونده از معاونت درمان، 9 پرونده از معاونت بهداشت و 2 پرونده معاونت غذا و دارو بررسی و رسیدگی گردید.

سامانه تلفنی رسیدگی به شکایات حوزه سلامت به شماره 190 به صورت شبانه روزی و رایگان آماده ثبت شکایات مردمی در حوزه های مختلف بهداشتی، درمانی و غذایی و دارویی می باشد .