پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

معاون تحقیقات و فناوری، مدیر توسعه فناوری و تیم مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی فسابمناسبت هفته پژوهش و فناوری با حضور در دانشگاه فسا از مجموعه فناوری و مرکز رشد و کافه ایده و شرکت های مستقر با هدف افزایش همکاری های مشترک و تبادل تجربیات بازدید نمودند .

 

به گزارش وب دا فسا؛ در نشست تیم های فناوری دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه فسا، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا با بیان سیاست های دانشگاه علوم پزشکی در زمینه توسعه همکاری تحقیقاتی و فناوری هر دو دانشگاه بر منفک نبودن واقعی اهداف هر دو دانشگاه تأکید نمود.

دکترمجتبی فرجام افزود: اساتید و اعضای هیأت علمی هر دو دانشگاه می بایست فعالانه و به دور از هرگونه تشریفات دست و پا گیر، دائما بصورت چهره به چهره با یکدیگر مذاکره نموده تا طرح های پژوهشی و فناوری بین رشته ای و خصوصا هم افزایی فناورانه بین دو دانشگاه بصورت عملگرایانه تحقق یابد.

در ادامه مدیر پژوهشی و رئیس مرکز نوآوری و اساتید دانشگاه فسا به گفتگو و تبادل تجربیات پرداختند.

در این برنامه دکتررضا همایونفر مدیر توسعه تحقیقات و منابع اطلاعاتی، دکتر مهسا رستمی مدیر توسعه علم و فناوری، دکتر اسماعیل عبداله زاده مدیر مرکز رشد، دکترمحمود اوصانلو مدیر دفتر مالکیت فکری، دکتر مهران صیادی مدیر دفتر ارتباط با صنعت و دکتر مسیح صدیق از اعضای هیأت علمی فناور دانشگاه علوم پزشکی فسا حضور داشتند.