پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ اولین نشست مشترك زیر كار گروههای بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه و پدافند غیر عامل در سال 94 با حضور هیات رییسه دانشگاه و اعضاء در سالن روزبهان دانشگاه برگزار گردید.

در این نشست دكترعلیرضا عسكری ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا و ریاست كارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه و پدافند غیر عامل بیان داشت : آمادگی برای بحران جزء نشانه های بلوغ سازمانی سازمانی در مدیریت می باشد.

دکتر عسکری بر لزوم شناخت عناصر مهم مدیریت بحران (فرماندهی واحد و مقتدر در بحران، برنامه ریزی جامع، اجرای منظم برنامه ها و آمادگی همه جانبهبا اجرای مانورها و توانایی تغییرپذیری چارت فرماندهی متناسب با شرایط متغیر بحران) توسط كلیه اعضاء زیر كار گروههای شش گانه تاكید نمودند.

دكتر محمد ضیایی معاون درمان دانشگاه هدف از تشكیل زیر كار گروهها را كاستن از آسیب پذیری نیروی انسانی و تاسیسات و تجهیزات حیاتی ، حساس و مهم دانشگاه علوم پزشكی و همچنین استمرار فعالیت ها و خدمات زیر بنایی و تامین نیازهای حیاتی و تداوم امر درمان در شرایط بحرانی دانستند.

در ادامه كارشناسان كار گروه درمان در خصوص شاخص های ارزیابی عملكرد دانشگاه در حیطه مدیریت  حوادث غیر مترقبه و پدافند غیر عامل(پیشرفت ها ،نقاط قوت و ضعف 20 حیطه و 119شاخص) گزارشی را ارائه نمودند.

دكتر سیدمحمد حسین اجاقی عضو كار گروه بهداشت در خصوص مدیریت جنبه های روانی در حوادث غیر مترقبه و بلایا مطالبی بیان نمودند.