پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اطلاعیه ها

با توجه به احتمال اعلام نتایج آزمون استخدامی 95/8/21در تاریخ 95/9/13از سوی سازمان سنجش آموزش کشور بدینوسیله به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان مندرج در سایت فوق می رساند که از تاریخ 95/9/15لغایت 95/9/22(در وقت اداری ) با در دست داشتن مدارک مورد نیاز ثبت نام جهت تشکیل پرونده به دانشگاه علوم پزشکی فسا(میدان ابن سینا) - مدیریت منابع انسانی  مراجعه نمایند.

 

مدارک مورد نیاز:

1-مدرک تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده در دفترچه راهنما

2-کارت ملی

3-شناسنامه

4-کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم(ویژه برادران)

5-مدارک دال بر ایثارگری(ویژه داوطلبان ایثارگر)

6-مدارک دال بر معلولیت عادی(ارائه گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی)

7-مدارک دال بر بومی بودن(حسب مورد بر اساس هر یک از موارد ده گانه ذکر شده در ذیل بند سه "امتیازات و سهمیه های قانونی" )

8-نامه گواهی اشتغال از دستگاه محل خدمت به همراه خلاصه سوابق(فرم شماره 502) یا احکام قراردادی (برای محاسبه امتیاز شاغلین قراردادی)

9-گواهی " پایان طرح" و یا " معافیت" برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته های " اجباری" (مشمولین بند 2 شرایط اختصاصی استخدام مستثنی می باشند.)

10- گواهی "اشتغال به طرح" برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که طرح خود را به استناد بخشنامه شماره 100/854مورخ 93/7/16تمدید نموده اند.

11-گواهی مبنی بر موافقت با " انصراف از طرح" برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های " اختیاری" که طرح خود را در سایر موسسات تابعه وزارت متبوع (غیر از محل جغرافیایی خدمت ) می گذرانند.