پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اطلاعیه ها

بازنشستگان و موظفین محترم مشترک صندوق بازنشستگی کشوری می توانند از تاریخ 1 / 8 / 1395 لغایت 30 / 8 / 1395 با توجه به شرایط و ضوابط زیر، فرم درخواست وام ضروری تعبیه شده در سایت این صندوق به نشانی www.cspf.ir را تکمیل نموده و برای دریافت وام ضروری ثبت نام کنند. پس از پایان مهلت ثبت نام و اعلام اسامی برندگان قرعه کشی مبلغ وام بر اساس اولویت تعیین شده به شماره حساب متقاضی نزد بانک صادرات ایران واریز و مراتب با پیام کوتاه (SMS) به اطلاع وی خواهد رسید.

ضوابط و شرایط دریافت وام :

1-      اعتبار وام بر اساس تعداد بازنشستگان و موظفین هر استان تعیین می گردد.

2-      اولویت با متقاضیانی است که تاکنون از وام ضروری استفاده ننموده باشند.

3-      مبلغ وام سی میلیون ریال می باشد و فقط به حساب متقاضی دربانک صادرات که درسیستم احکام درج شده و ازاین حساب حقوق بازنشستگی / وظیفه دریافت می نماید ، واریز خواهد شد.

4-      پرداخت اقساط وام 36 ماهه با کارمزد سالیانه چهار درصد می باشد.

5-      فقط یکی از وراث وظیفه بگیر با توافق سایر وراث وظیفه بگیر می تواند از وام استفاده نماید. لذا متقاضی می بایست پس از دریافت  فرم تعهد وراث  و تکمیل آن توسط سایر وارث، فرم را جهت تایید در اختیار مدیریت های صندوق در مرکز استان قرار دهد

6-      لازم به ذکر است تکمیل فرم تعهد وراث برای وظیفه بگیران بیش از یک نفر الزامی است و تنها در صورت ارائه فرم تعهد وراث و تایید مدیریت های صندوق بازنشستگی در مرکز استان درخواست ثبت نام کنندگان در لیست متقاضیان وام ضروری قرار خواهد گرفت .

7-      درخصوص وراث صغیر و محجور ، اصل حکم سرپرستی صادره توسط دادگستری جمهوری اسلامی ایران درهنگام دریافت وام می بایست ارائه گردد

8-      با توجه به محدودیت در تامین منابع مالی توسط بانک عامل، پرداخت وام مذکور در 6 مرحله و با فاصله زمانی هر دو ماه انجام خواهد شد

تذکر:

ذکر شماره دفترکل بازنشستگی، شماره ملی، شماره حساب بانک صادرات ایران و شماره تلفن همراه الزامی است.

تکمیل فرم، حقی را برای دریافت وام به متقاضی ایجاد نخواهد کرد .

چنانچه تعداد متقاضیان (در شرایط برابر) افزون بر میزان مقرر باشد در این صورت از طریق سیستم مکانیزه قرعه کشی و برندگان انتخاب خواهند شد.

تسویه حساب قبل از پایان اقساط وام ضروری دریافتی، مشمول مقررات مالی بانک خواهد بود.