پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار تصویری

برگزاری جلسه آموزشی مراكز رشد واحدهای فناوری و شرایط تاسیس شركتهای دانش بنیان

برگزاری جلسه آموزشی مراكز رشد واحدهای فناوری و شرایط تاسیس شركتهای دانش بنیان به گزارش وب دا ؛ جلسه آموزشی مراكز رشد واحدهای فناوری و شرایط تاسیس شركتهای دانش بنیان با حضور هیات رئیسه ، اعضای هیات علمی بالینی و علوم پایه ،  نماینده و كارشناس وزارت بهداشت در سالن روزبهان دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید. افزودن نظر