پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار تصویری

  • اردوی جهادی سلامت در روستای چاه دولت بخش شیبکوه شهرستان فسا اردوی جهادی سلامت در روستای چاه دولت بخش شیبکوه شهرستان فسا
  • اردوی جهادی سلامت در روستای چاه دولت بخش شیبکوه شهرستان فسا اردوی جهادی سلامت در روستای چاه دولت بخش شیبکوه شهرستان فسا
  • اردوی جهادی سلامت در روستای چاه دولت بخش شیبکوه شهرستان فسا اردوی جهادی سلامت در روستای چاه دولت بخش شیبکوه شهرستان فسا
  • اردوی جهادی سلامت در روستای چاه دولت بخش شیبکوه شهرستان فسا اردوی جهادی سلامت در روستای چاه دولت بخش شیبکوه شهرستان فسا
  • اردوی جهادی سلامت در روستای چاه دولت بخش شیبکوه شهرستان فسا اردوی جهادی سلامت در روستای چاه دولت بخش شیبکوه شهرستان فسا
  • اردوی جهادی سلامت در روستای چاه دولت بخش شیبکوه شهرستان فسا اردوی جهادی سلامت در روستای چاه دولت بخش شیبکوه شهرستان فسا
  • اردوی جهادی سلامت در روستای چاه دولت بخش شیبکوه شهرستان فسا اردوی جهادی سلامت در روستای چاه دولت بخش شیبکوه شهرستان فسا
  • اردوی جهادی سلامت در روستای چاه دولت بخش شیبکوه شهرستان فسا اردوی جهادی سلامت در روستای چاه دولت بخش شیبکوه شهرستان فسا
  • اردوی جهادی سلامت در روستای چاه دولت بخش شیبکوه شهرستان فسا اردوی جهادی سلامت در روستای چاه دولت بخش شیبکوه شهرستان فسا
  • اردوی جهادی سلامت در روستای چاه دولت بخش شیبکوه شهرستان فسا اردوی جهادی سلامت در روستای چاه دولت بخش شیبکوه شهرستان فسا

در اردوی جهادی یک روزه به همت کانون دانشجویی فعالیت‌های جهادی شهید خضری و انجمن علمی بیهوشی و با همکاری معاونت های فرهنگی و دانشجویی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا و اداره ورزش و جوانان شهرستان، خدمات رایگان دندانپزشکی، ویزیت پزشک، دارو، آموزش و مشاوره های سلامت به 150 نفر از مردم روستا ارایه گردید.