پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار تصویری

 • در معاونت غذا و داروی فسا انجام شد ؛ تقدیر از صنایع غذایی و مسوولین فنی برتر شهرستان با حضور نماینده مردم شهرستان در مجلس و ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسادر معاونت غذا و داروی فسا انجام شد ؛ تقدیر از صنایع غذایی و مسوولین فنی برتر شهرستان با حضور نماینده مردم شهرستان در مجلس و ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • در معاونت غذا و داروی فسا انجام شد ؛ تقدیر از صنایع غذایی و مسوولین فنی برتر شهرستان با حضور نماینده مردم شهرستان در مجلس و ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسادر معاونت غذا و داروی فسا انجام شد ؛ تقدیر از صنایع غذایی و مسوولین فنی برتر شهرستان با حضور نماینده مردم شهرستان در مجلس و ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • در معاونت غذا و داروی فسا انجام شد ؛ تقدیر از صنایع غذایی و مسوولین فنی برتر شهرستان با حضور نماینده مردم شهرستان در مجلس و ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسادر معاونت غذا و داروی فسا انجام شد ؛ تقدیر از صنایع غذایی و مسوولین فنی برتر شهرستان با حضور نماینده مردم شهرستان در مجلس و ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • در معاونت غذا و داروی فسا انجام شد ؛ تقدیر از صنایع غذایی و مسوولین فنی برتر شهرستان با حضور نماینده مردم شهرستان در مجلس و ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسادر معاونت غذا و داروی فسا انجام شد ؛ تقدیر از صنایع غذایی و مسوولین فنی برتر شهرستان با حضور نماینده مردم شهرستان در مجلس و ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • در معاونت غذا و داروی فسا انجام شد ؛ تقدیر از صنایع غذایی و مسوولین فنی برتر شهرستان با حضور نماینده مردم شهرستان در مجلس و ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسادر معاونت غذا و داروی فسا انجام شد ؛ تقدیر از صنایع غذایی و مسوولین فنی برتر شهرستان با حضور نماینده مردم شهرستان در مجلس و ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • در معاونت غذا و داروی فسا انجام شد ؛ تقدیر از صنایع غذایی و مسوولین فنی برتر شهرستان با حضور نماینده مردم شهرستان در مجلس و ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسادر معاونت غذا و داروی فسا انجام شد ؛ تقدیر از صنایع غذایی و مسوولین فنی برتر شهرستان با حضور نماینده مردم شهرستان در مجلس و ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • در معاونت غذا و داروی فسا انجام شد ؛ تقدیر از صنایع غذایی و مسوولین فنی برتر شهرستان با حضور نماینده مردم شهرستان در مجلس و ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسادر معاونت غذا و داروی فسا انجام شد ؛ تقدیر از صنایع غذایی و مسوولین فنی برتر شهرستان با حضور نماینده مردم شهرستان در مجلس و ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • در معاونت غذا و داروی فسا انجام شد ؛ تقدیر از صنایع غذایی و مسوولین فنی برتر شهرستان با حضور نماینده مردم شهرستان در مجلس و ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسادر معاونت غذا و داروی فسا انجام شد ؛ تقدیر از صنایع غذایی و مسوولین فنی برتر شهرستان با حضور نماینده مردم شهرستان در مجلس و ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • در معاونت غذا و داروی فسا انجام شد ؛ تقدیر از صنایع غذایی و مسوولین فنی برتر شهرستان با حضور نماینده مردم شهرستان در مجلس و ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسادر معاونت غذا و داروی فسا انجام شد ؛ تقدیر از صنایع غذایی و مسوولین فنی برتر شهرستان با حضور نماینده مردم شهرستان در مجلس و ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا

به گزارش وب دا ؛ جلسه معاونت غذا و دارو و صاحبان صنایع با حضور نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی ، ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا و صاحبان صنایع موادغذایی شهرستان در راستای حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی و به منظور تبیین سیاست های سازمان غذا و دارو برگزار گردید.

دکترمحمدجواد جمالی نماینده مردم شهرستان فسا در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره بر لزوم آموزش و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی بیان داشت : با توجه به حساسیت موضوع مواد غذایی که جزء لاینفک زندگی مردم می باشد باید توجه ویژه به سلامت مواد غذایی داشت.

دکترجمالی بر فرهنگ سازی مردم در خصوص توجه به علم پزشکی و شناخت باورهای غلط عامیانه در پوشش طب سنتی تاکید نمود و گفت : صنایع غذایی باید استاندارد واحدهای تولیدی را در نظر بگیرند و واحدهای کوچک و صنایع خانگی به شرط رعایت نمودن استانداردها بتوانند چرخه تولید خود را انجام دهند.

در ادامه دکترعلیرضا عسکری رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا بیان داشت : توسعه صنعت بر اساس توانمندیهای منطقه ای می تواند باعث رونق شهرستان گردد.

دکترعسکری با اشاره به آیه 29 سوره کهف ، اشاره قرآن در نیاز به غذا و کیفیت آن را مورد توجه قرار داده و افزود : بحث غذا در سازمان بهداشت جهانی (WHO) از مهمترین تاکیدات است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا ضمن بیان آماری در خصوص بررسی الگوهای غذایی در شهرستان فسا گفت : اقدام بزرگی در زمینه تغییر الگوی مصرف مردم در بحث غذایی نیاز است .

در ادامه برنامه ها و سیاست های سازمان غذا و دارو در زمینه نشانگر رنگی تغذیه ای، کاهش مصرف قند ، نمک و چربی ، مبارزه با قاچاق و توجه به برچسب اصالت و آگاهی بخشی در زمینه نشان ایمنی و سلامت مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت و بر اساس امتیاز کسب شده در برنامه prp و ارزشیابی مسئولین فنی ، از واحدهای تولیدی برتر و مسوولین فنی نمونه قدردانی شد.

 1. جناب آقای عباس خشنودی مدیرعامل محترم شرکت صبح سپید پارس(پانل)
 2. جناب آقای قاسم راضی مسئول کارگاه تولیدی راضی
 3. سرکار خانم سمیه فیروزی مسئول فنی شرکت صبح سپید پارس
 4. سرکار خانم مهندس آیناز امین سلماسی مسئول فنی کارگاه تولیدی زرشناس

در پایان جلسه دکترجمالی نماینده مردم شهرستان در مجلس ضمن بازدید از آزمایشگاه و ساختمان معاونت غذا ودارو ، چالش ها و مشکلات موجود در این حوزه را بررسی نمودند .