پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار تصویری

  • حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در دانشگاه علوم پزشکی فسا و نشست صمیمی با هیات رییسه/ بازدید مهندس کرمی از پردیس دانشگاهحضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در دانشگاه علوم پزشکی فسا و نشست صمیمی با هیات رییسه/ بازدید مهندس کرمی از پردیس دانشگاه
  • حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در دانشگاه علوم پزشکی فسا و نشست صمیمی با هیات رییسه/ بازدید مهندس کرمی از پردیس دانشگاهحضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در دانشگاه علوم پزشکی فسا و نشست صمیمی با هیات رییسه/ بازدید مهندس کرمی از پردیس دانشگاه
  • حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در دانشگاه علوم پزشکی فسا و نشست صمیمی با هیات رییسه/ بازدید مهندس کرمی از پردیس دانشگاهحضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در دانشگاه علوم پزشکی فسا و نشست صمیمی با هیات رییسه/ بازدید مهندس کرمی از پردیس دانشگاه
  • حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در دانشگاه علوم پزشکی فسا و نشست صمیمی با هیات رییسه/ بازدید مهندس کرمی از پردیس دانشگاهحضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در دانشگاه علوم پزشکی فسا و نشست صمیمی با هیات رییسه/ بازدید مهندس کرمی از پردیس دانشگاه
  • حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در دانشگاه علوم پزشکی فسا و نشست صمیمی با هیات رییسه/ بازدید مهندس کرمی از پردیس دانشگاهحضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در دانشگاه علوم پزشکی فسا و نشست صمیمی با هیات رییسه/ بازدید مهندس کرمی از پردیس دانشگاه
  • حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در دانشگاه علوم پزشکی فسا و نشست صمیمی با هیات رییسه/ بازدید مهندس کرمی از پردیس دانشگاهحضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در دانشگاه علوم پزشکی فسا و نشست صمیمی با هیات رییسه/ بازدید مهندس کرمی از پردیس دانشگاه
  • حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در دانشگاه علوم پزشکی فسا و نشست صمیمی با هیات رییسه/ بازدید مهندس کرمی از پردیس دانشگاهحضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در دانشگاه علوم پزشکی فسا و نشست صمیمی با هیات رییسه/ بازدید مهندس کرمی از پردیس دانشگاه
  • حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در دانشگاه علوم پزشکی فسا و نشست صمیمی با هیات رییسه/ بازدید مهندس کرمی از پردیس دانشگاهحضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در دانشگاه علوم پزشکی فسا و نشست صمیمی با هیات رییسه/ بازدید مهندس کرمی از پردیس دانشگاه
  • حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در دانشگاه علوم پزشکی فسا و نشست صمیمی با هیات رییسه/ بازدید مهندس کرمی از پردیس دانشگاهحضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در دانشگاه علوم پزشکی فسا و نشست صمیمی با هیات رییسه/ بازدید مهندس کرمی از پردیس دانشگاه
به گزارش وب دا ؛ مهندس سلیمان کرمی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان فسا در نشست هیات رییسه دانشگاه حضور یافت و به بررسی مسایل مهم بهداشتی و درمانی شهرستان پرداختند و عملکرد دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مهندس کرمی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان فسا با تاکید بر اینکه سلامت مردم یکی از دغدغه ها و اولویت دولت است ، بیان داشت : سلامت جایگاه خاصی دارد و مسوولیت سنگین و خطیری است که در دین هم بر سلامت جامعه تاکید شده است.
مهندس کرمی افزود : در دانشگاه علوم پزشکی فسا مجموعه ای خوب و دلسوز و متعهد وجود دارند که طبق بررسی های انجام شده خروجی کار آنها رضایت بخش است.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان فسا گفت : دولت با توجه به محدودیت های اعتباری و بودجه ای ، در حوزه سلامت خوب عمل کرده و اجرای طرح تحول نظام سلامت نشانگر این مهم می باشد.
کرمی تاکید کرد : ما بعنوان نماینده عالی دولت از خدماتی که منجر به ارتقای سلامت مردم باشد حمایت می کنیم.
در این نشست ریاست دانشگاه ، معاونین و روسای بیمارستانهای حضرت ولیعصر(عج) و دکتر شریعتی گزارشی از اقدامات انجام شده طی چهار سال اخیر ارایه نمودند.
گفتنی است مهندس سلیمان کرمی  معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان از بخش های مختلف آموزشی ، دانشجویی و پژوهشی دانشگاه بازدید نمودند.