پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

مسوول واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: با همکاری بهداشت حرفه ای و انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان فسا، تعداد 2955 نفر از استادکاران و کارگران ساختمانی از ابتدای برنامه مقابله با کرونا مورد ارزیابی سلامت قرار گرفتند .

 

به گزارش وب دا فسا؛ مهندس سوسن جانی زاده افزود: در راستای صیانت از سلامت شاغلین کارگاه های ساختمانی و ضرورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی و هوشمند طبق پروتکل مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، برنامه ارزیابی سلامت استادکاران و کارگران از ابتدای شروع برنامه مقابله با کرونا اجرا شد .

وی اضافه کرد: بازدید کارشناسان بهداشت حرفه ای از کمپ های کارگری و ارسال پیامک به تمامی کارگران واستادکاران توسط انجمن صنفی کارگران برای پیشگیری از کرونا تا پایان رفع خطر کرونا ادامه خواهد داشت.