پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

6 (18 فروردین) روز جهانی بهداشت و سلامتی بر تلاشگران عرصه سلامت گرامی باد ...

سازمان جهانی بهداشت سال2020 را برای شناساندن سهم و نقش مهم پرستاران و ماماها در سلامت جهانی و حمایت از آنها، به عنوان " پرستار و ماما" نامگذاری کرده است .

پرستاران و ماماها نقش مهمی در ارایه خدمات درمانی دارند. اینها افرادی هستند که زندگی خود را وقف مراقبت از افراد جامعه و مادران و فرزندان می کنند.