پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

دانشجوی عزیز(ویژه دانشجویانی که در ترم جاری دروس گروه معارف را اخذ کرده اند) با توجه به تعطیلات اضطراری دانشگاهها، برای حل مشکل عقب‌ماندگی تحصیلی در این ایام، می‌بایست از تاریخ 11 اسفندماه98 لغایت 15 فرودین‌ماه 99 با ورود به سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان به آدرس: https://ec.nahad.ir/ " دوره ویژه تعطیلات اضطراری دانشگاه" درس های مجازی جایگزین را بگذرانید.