پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

در راستای اتخاذ تدابیر موثر با هدف پیشگیری از بروز و شیوع بیماری های واگیر و حاد تنفسی و با توجه به ازدحام تعداد زیادی از همراهان در بیمارستان در ساعات ملاقات که خود می تواند منجر به انتقال بیماری ها گردد، روز های ملاقات در بیمارستان ولیعصر(عج) موقتا محدود به روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت ۳تا ۳:۴۵عصر می گردد.

همچنین با توجه به آسیب پذیر بودن گروه سالمندان از ورود این عزیزان در ساعات ملاقات ممانعت می گردد.

انتظار اینست که مانند گذشته که مردم شریف همراهی داشته اند در این برهه زمانی نیز‌ از تجمع در ساعات ملاقات خودداری نمایند و هر بیمار در ساعت ملاقات حداکثر دو نفر همراه خواهد داشت و تاکید می گردد که بخش اتفاقات نیز پذیرای هیچ ملاقاتی نخواهد بود.

از همراهی شما سپاسگزاریم.