پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

پیرو اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط جهت بررسی مدارک آزمون استخدامی مورخ 30 آبان ماه 1398 از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، ضروری است پذیرفته شدگان رشته محل های دانشگاه علوم پزشکی فسا از تاریخ 23 دی ماه 1398 لغایت 30 دی ماه 1398، با در دست داشتن همه مدارک زیر به دانشگاه علوم پزشکی فسا (واحد مدیریت منابع انسانی) مراجعه نمایند:

1 - اصل و تصویر تمامی صفحات شناسنامه

2- اصل و تصویر کارت ملی

3- اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی

نکته: داوطلبان رشته های شغلی که در شرایط احراز تحصیلی شغل آنها مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکتری مشروط به داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد مرتبط ذکر شده است لازم است علاوه بر مدرک آخرین مقطع ، مدرک مقاطع قبلی خود را حسب مورد برابر مفاد آگهی نیز ارایه نمایند)

4 - اصل و تصویر وضعیت طرح نیروی انسانی جهت رشته های مشمول طرح ( پایان طرح، معافیت، گواهی اشتغال به طرح و یا گواهی انصراف از طرح حسب مورد برابر مفاد آگهی)

5 - اصل و تصویر کلیه مدارک و تاییدیه های مربوط به سهمیه های انتخابی (ایثارگری ، معلولیت و ... (

6 - دو قطعه عکس پشت نویسی شده

7 - پرینت کارنامه چاپ شده از سایت سازمان سنجش

8 - اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم (ویژه آقایان)

9 - اصل و تصویر گواهینامه ب( 2 ) یا پایه دوم (جهت رشته شغلی فوریتهای پزشکی)

10 - اصل و تصویر اولین و آخرین قرارداد مربوط به کارکنان قراردادی و فرم خلاصه 502

11 - اصل و تصویر گواهی اشتغال و ریز سوابق بیمه و تائیدیه برای نیروهای شرکتی

لازمبهذکراست طبق مفاد آگهی منتشرشده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، اعلام نتیجه نهایی منوط به بررسی مدارک اعلامی میباشد و مسئولیت ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده در آگهی بر  عهده شخص داوطلب بوده و چنانچه صحت اطلاعات اعلام شده توسط آنها در آزمون محرز نگردد، اولویت افراد کان لم یکن تلقی و از بین سایر متقاضیان به ترتیب اولویتهای مقرر قانونی مندرج در آگهی جهت بررسی مدارک توسط دانشگاه مربوطه دعوت بعمل خواهد آمد.

لازم به ذکر است لیست نهایی جهت دعوت به جلسه مصاحبه در رشتههای شغلی مربوطه متعاقباً از طریق همین سایت اعلام خواهد گردید.

بدیهی است عدم مراجعه داوطلب در زمان تعیین شده به منزله انصراف از انجام ادامه مراحل استخدامی تلقی و طبق مقررات از  سایر افراد به جایگزینی ایشان دعوت بعمل خواهد آمد.