پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

روند اجرای برنامه پیشگیری و کنترل HIV و برنامه کاهش آسیب اعتیاد در شهرستان فسا در بازدید کارشناس برنامه پیشگیری از انتقال HIV از مادر به نوزاد و حوریه خوشدل کارشناس کاهش آسیب وزارت بهداشت پایش گردید .

 

به گزارش وب دا فسا؛ دکتر ماندانا تیرا کارشناس برنامه پیشگیری از انتقال HIV از مادر به نوزاد و حوریه خوشدل کارشناس کاهش آسیب وزارت بهداشت، اجرای برنامه پیشگیری و کنترل HIV و برنامه کاهش آسیب اعتیاد در شهرستان فسا را مورد بررسی قرار دادند.

ناظرین وزارت بهداشت پس از برگزاری نشست با معاون بهداشت دانشگاه، از مرکز ترک اعتیاد صدرا و مرکز گذری کاهش آسیب بازدید کردند و کارشناسان واحد سلامت روان و مبارزه با بیماریهای واگیر اقدامات انجام شده در خصوص پیشگیری از HIV و کاهش آسیب اعتیاد را برای ناظرین تشریح کردند.