پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: با ثبت شکایت مردمی در سامانه 190 وزارت بهداشت و با پیگیری و بازرسی کارشناسان واحد بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی فسا، نانوایی متخلف  از اصول بهداشتی بدلیل وجود مارمولک در نان تعطیل و پلمپ گردید .
 
به گزارش وب دا؛ دکتر جلال کریمی  افزود: این واحد نانوایی با توجه به اینکه اخطار تعطیل موقت دریافت نموده بود، متاسفانه با عدم توجه به قانون اقدام به فعالیت نمود که پلمپ و تعطیل گردید و پرونده این واحد متخلف به دادستان و مراجع قضایی ارجاع می شود.
معاون بهداشت دانشگاه تاکید کرد: به علت حساس بودن کار اصنافی که در تهیه آذوقه روزانه مردم نقش دارند ، قوانین بهداشتی در خصوص آنها سخت گیرانه تر اعمال خواهد شد و در صورت عدم رعایت اصول بهداشتی برخورد قانونی موثری با آنها به عمل خواهد آمد.