پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

در ادامه بازدیدهای نمایندگان هیات رییسه و اداره نظارت بر امور درمان معاونت درمان دانشگاه، از بیمارستان دکتر شریعتی و مرکز جامع خدمات سلامت نوبندگان بازدید و روند ارایه خدمات درمانی و رضایتمندی مراجعین مورد بررسی قرار گرفت.

 

در این بازدیدها که طی دو شب انجام گرفت، دکتر نقدی معاون فرهنگی و دانشجویی، دکتر غلامپور معاون آموزشی دانشگاه، آقای زراعتکاران رییس اداره نظارت بر امور درمان و خانم میرزازاده کارشناس مسئول اداره نظارت بر امور درمان معاونت درمان حضور داشتند.