پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

کارشناسان اداره نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه و مشاور و رییس دفتر حوزه ریاست در ادامه بازدیدها از مراکز درمانی، با حضور در کلینیک تخصصی ریه و گوارش، روند ارایه خدمات تشخیصی و درمانی در این کلینیک را بررسی کردند.

 

به گزارش وب دا؛ در این بازدید در خصوص کیفیت ارایه خدمات، سیستم نوبت دهی، ارتباط پزشکان با بیماران، روند پذیرش و ویزیت از مرجعین نظرسنجی شد و میزان رضایتمندی آنها بررسی گردید.