پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

  • گزارش تصویری/ دومین نشست خبری ریاست و معاونین دانشگاه علوم پزشکی فسا با اصحاب رسانه شهرستانگزارش تصویری/ دومین نشست خبری ریاست و معاونین دانشگاه علوم پزشکی فسا با اصحاب رسانه شهرستان
  • گزارش تصویری/ دومین نشست خبری ریاست و معاونین دانشگاه علوم پزشکی فسا با اصحاب رسانه شهرستانگزارش تصویری/ دومین نشست خبری ریاست و معاونین دانشگاه علوم پزشکی فسا با اصحاب رسانه شهرستان
  • گزارش تصویری/ دومین نشست خبری ریاست و معاونین دانشگاه علوم پزشکی فسا با اصحاب رسانه شهرستانگزارش تصویری/ دومین نشست خبری ریاست و معاونین دانشگاه علوم پزشکی فسا با اصحاب رسانه شهرستان
  • گزارش تصویری/ دومین نشست خبری ریاست و معاونین دانشگاه علوم پزشکی فسا با اصحاب رسانه شهرستانگزارش تصویری/ دومین نشست خبری ریاست و معاونین دانشگاه علوم پزشکی فسا با اصحاب رسانه شهرستان
  • گزارش تصویری/ دومین نشست خبری ریاست و معاونین دانشگاه علوم پزشکی فسا با اصحاب رسانه شهرستانگزارش تصویری/ دومین نشست خبری ریاست و معاونین دانشگاه علوم پزشکی فسا با اصحاب رسانه شهرستان
  • گزارش تصویری/ دومین نشست خبری ریاست و معاونین دانشگاه علوم پزشکی فسا با اصحاب رسانه شهرستانگزارش تصویری/ دومین نشست خبری ریاست و معاونین دانشگاه علوم پزشکی فسا با اصحاب رسانه شهرستان
  • گزارش تصویری/ دومین نشست خبری ریاست و معاونین دانشگاه علوم پزشکی فسا با اصحاب رسانه شهرستانگزارش تصویری/ دومین نشست خبری ریاست و معاونین دانشگاه علوم پزشکی فسا با اصحاب رسانه شهرستان
  • گزارش تصویری/ دومین نشست خبری ریاست و معاونین دانشگاه علوم پزشکی فسا با اصحاب رسانه شهرستانگزارش تصویری/ دومین نشست خبری ریاست و معاونین دانشگاه علوم پزشکی فسا با اصحاب رسانه شهرستان

به گزارش وب دا؛ دومین نشست خبری ریاست و معاونین دانشگاه علوم پزشکی فسا با اصحاب رسانه شهرستان روز سه شنبه 17 مهرماه 97 در تالار روزبهان دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید.

گفتنی است اولین نشست خبری روز دوشنبه 27 فروردین ماه 97 در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شده بود.