پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا؛ جواد صادقی سوپروایزور آموزشی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا در کنفرانس آموزشی" تعیین سطح GCS" گفت: سطح هوشیاری بیمار، علامتی حیاتی است زیرا وضعیت سیستم عصبی مرکزی را مشخص می کند .

وی بیان کرد: هنگامی که بیمار هوشیار است ولی اختلال در سطح هوشیاری دارد، مکانیزم دفاعی بدن ممکن است دیگر قادر به جبران کافی نباشد و احتمالاً منجر به خون رسانی و اکسیژن رسانی ناکافی یا ایجاد مشکلات عصبی یا بیوشیمیایی شده است و اثرات نامطلوبی روی مغز و توانایی عملکرد آن گذاشته است.

سوپروایزور آموزشی با اشاره به اینکه اختلال سطح هوشیاری در بیمار هوشیار همچنین می تواند به علت مسمومیت با الکل، مواد مخدر یا داروها باشد، اضافه کرد: ارزیابی تان از بیماری که در هنگام رسیدن شما بیهوش است باید ابتدا روی مسیر هوایی، تنفس و جریان خون و سپس تعیین دیگر مراقبت های اورژانسی که بیمار ممکن است نیاز داشته باشد متمرکز شود.

وی گفت: بیهوشی مداوم باید به شما هشدار دهد که ممکن است مشکل یا نقص حیاتی در سیستم عصبی مرکزی، جریان خون یا تنفس وجود داشته باشد و باید فرض کنید که بیمار آسیب شدید یا شرایط بالقوه تهدید کننده حیات دارد.

به گفته وی گلاسكو GCS معياري است  كه برای اندازه گیری سطح هوشیاری خصوصا در بيماران ترومايي به كار مي رود.

این کارشناس ارشد پرستاری با اشاره به اینکه این سیستم، سطح هوشیاری را از ۳ تا ۱۵ تقسیم می کند و معیار بیداری در انسان ۱۵ است، اظهار داشت: اگرGCSبیماری عدد ۱۵ را نشان دهد او بیدار است و به لحاظ سطح هوشیاری در شرایط نرمال قرار دارد و در مقابل آن، فردی که GCS او ۳ باشد کمترین میزان هوشیاری را دارد و شرایط او به مرگ نزدیک تر است.

به گفته وی برای بررسی میزان هوشیاری فردی که در کما فرو رفته، به واکنش های کلامی و چشمی حرکتی او باید توجه کرد.

کنفرانس آموزشی" تعیین سطح GCS " با حضور پرسنل درمانی بیمارستان دکتر علی شریعتی در این مرکز درمانی آموزشی برگزار گردید.