پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا؛ دومین جلسه فصلی داروسازان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 1397 با حضور دکتر بهمنیار معاون غذا و دارو در سالن کنفرانس معاونت برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا نماینده داروسازان به بیان چالش ها و مشکلات در حیطه فعالیت داروخانه ها پرداختند.

در ادامه دکترمریم بهمنیار معاون غذا و داروی دانشگاه ضمن تأکید بر حمایت کامل دانشگاه، به تبیین اهداف و برنامه های معاونت غذا و دارو پرداخت و انتظارت متقابل دانشگاه از داروسازان را مطرح کردند.

در پایان این جلسه داروسازان به بیان مشکلات و نقطه نظرات در حوزه کاری خود پرداختند.