پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ دکترعلی اصغر خالقی ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا در پیامی هفدهم مردادماه؛ روز خبرنگار را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح ذیل می باشد :

 

امروز در دورانی زندگی می کنیم که به یمن تنوع رسانه ها و با نقش بی بدیل خبرنگاران، دنیا را در نگاه مردم به دهکده ای کوچک مبدل ساخته اند، صدای مردمان به مانند حضوری بر پشت بامهای به هم پیوسته ، بلکه رساتر، به گوش ها برسانند و تصویری درخور را به نمایش می گذارند ، گاها آتش و دود و هر مخاطره ای را در می نوردند تا چشم ها و گوش ها را در دنیای پر هیاهوی امروز باز نگه دارند و واقعیت ها را همانی که هست ، ترسیم نمایند ، به روح بلند و پر فتوح خبرنگاران شهید درود می فرستیم و در برابر آزادگی و مردانگی خبرنگاران شجاع ، حق طلب و راست کردار سر تعظیم فرود می آوریم.

خبرنگاران عزیز روزتان مبارک

 

دكترعلی اصغر خالقی

رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا