پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا؛ جلسه ستاد تحول نظام سلامت دانشگاه با حضور ریاست دانشگاه و اعضای ستاد در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.
دکترعلی اصغر خالقی رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا ضمن تاکید مجدد بر اجرای برنامه های طرح تحول نظام سلامت، گفت: هدف از اجرای این طرح ارایه خدمت مناسب و با کیفیت به نیازمندان واقعی می باشد و ضروری است با هدفمند کردن خدمات ارایه شده رضایت مراجعین جلب گردد.
دکترخالقی افزود: جهت افزایش سطح آگاهی مردم از برنامه های جاری طرح تحول سلامت ، اطلاع رسانی مناسب و کافی در سطح شهر انجام گردد.
در ادامه جلسه اعضاء دیدگاهها و پیشنهادات خود را ارایه و موارد اجرایی به تصویب رسید.
هدفمند شدن خدمات ارایه شده، اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی، اجرای دستورالعمل های وزارت بهداشت، کاهش مدت زمان بستری دربرخی از بیماران، اصلاح نظام ارجاع برای کاهش مراجعه بیماران به بیمارستانها و اجرای اقدامات عملی بیمارستانها برای کاهش هزینه و ... از اهم موضوعات و تصمیمات این جلسه بود.