پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا؛ همایش ملی هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در ایران به منظور تبیین دستاوردهای نظام برنامه ریزی توسعه در ایران طی دهه های گذشته و تشریح آسیب ها، چالش ها و ترسیم راهکارهای برون رفت از آن، بسترسازی اندیشه‌ای برای تدوین و اجرای مطلوب برنامه‌های توسعه شناسایی و تجلیل از مقام علمی خبرگان و نخبگان برنامه‌ریزی توسعه کشور، در هفته نخست آبان ماه   سال97 مقارن با روز آمار و برنامه ریزی و در آستانه چهل سالگی استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران برگزار می گردد.

 

- آخرین مهلت ارسال مقالات: 31 تیرماه 1397

- آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 31 شهریورماه1397

 

دبیرخانه همایش: سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری به آدرس: https://www.dfrc.ir مراجعه نمایید.

 

محورهای همایش:

1-    مبانی اندیشه‌ای، نظام‌ها، روش‌ها و تکنیک‌های برنامه‌ریزی

2-    آسیب‌ها، چالش‌ها و دستاوردهای برنامه‌ریزی توسعه در ایران

3-    آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی منطقه‌ای

4-    آمار، اطلاعات و فناوری در برنامه‌ریزی توسعه ایران

5-    امور فرابخشی و بخشی در برنامه‌ریزی توسعه ایران

6-    نقش مردم، بخش خصوصی و ذینفعان در تدوین و اجرای موفق برنامه‌های توسعه

 

hamayes meli