پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا؛ دستگاه سل کانتر مرکز بهداشتی –درمانی ششده با حضور معاون بهداشت، مسوولین شهر ششده و مدیران معاونت بهداشت دانشگاه به بهره برداری رسید.

دکتر جلال کریمی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: به طور کلی دستگاه های سل کانتر یکی از پرکاربردترین و اصلی ترین تجهیزات آزمایشگاهی هستند. این دستگاه ها تعداد گلبول های قرمز (RBC)، گلبول های سفید (WBC) و پلاکت ها را اندازه گیری می کنند و قابلیت ارزیابی هموگلوبین، هماتوکریت MCHC، MCH، MCV، مورفولوژی گلبول های قرمز و شمارش افتراقی سلول های سفید را هم دارند. استفاده از این آنالیزرهای هماتولوژی مزایایی چون افزایش دقت و سرعت کار، افزایش صحت نتایج، کاهش خطاهای کاربری و کاهش هزینه ها را در پی دارد.

معاون بهداشت دانشگاه افزود: این دستگاه با اعتبار 67 میلیون تومان توسط معاونت بهداشتی خریداری شده است و با اضافه شدن این دستگاه به تجهیزات آزمایشگاهی مرکز بهداشتی - درمانی ششده بسیاری از آزمایشات مورد نیاز مردم در شهر ششده انجام خواهد شد و نیازی به طی مسافت طولانی تا شهر فسا برای انجام این آزمایشها نیست.