پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا؛ بدینوسیله لیست اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی مورخ 96/10/1 دانشگاه علوم پزشکی فسا پس از بررسی مدارک اولیه داوطلبان در کلیه رشته ها و انجام مصاحبه در رشته های فوریتهای پزشکی به شرح جدول ذیل اعلام می گردد.

تذکرات مهم:

- داوطلبانی که اسامی آنها به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام گردیده ، جهت انجام مراحل گزینش معرفی و استخدام پیمانی آنان منوط به تاییدیه هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی استان فارس می باشد.

- داوطلبان پس از اعلام نتیجه حداکثر تا 12 روز مهلت دارند اعتراضات احتمالی خود را در خصوص نحوه بررسی مدارک ، اعمال سهمیه ها و امتیازات ، کتبا" به کمیته آزمون دانشگاه ارائه نمایند.

- متقاضیان محترم  که در زمان ثبت نام ، دانشجوی مقاطع تحصیلی اعلام شده در آگهی بوده اند  لازم است حداکثر ظرف مدت 12 روز از تاریخ انتشار این اطلاعیه ،به ارائه گواهی انصراف از تحصیل خود اقدام نمایند.بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی مربوط و اثبات موضوع، ادامه مراحل استخدام و جذب داوطلب حتی پس از صدور حکم ،کان لم یکن تلقی و متقاضیان حق هیچگونه اعتراضی در این زمینه نخواهند داشت .

 

جهت مشاهده و دریافت اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی بر روی فایل  بخش پیوست خبر کلیک نمایید.