پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا؛ انتخابات شورای صنفی واحد دانشکده ها و شورای صنفی دانشجویی واحد خوابگاه ها  در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید.

آقای محمود حاتمی مدیر امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: انتخابات شورای صنفی دانشجویی واحد خوابگاه ها روز یکشنبه 23 اردیبهشت ماه97 با استقبال دانشجویان در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه برگزار شد و پس از اتمام زمان اخذ رای، شمارش آرا در خوابگاه های مربوطه انجام گردید.

حاتمی در خصوص برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشکده ها، اظهار داشت: به همت امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا، انتخابات شورای صنفی واحد دانشکده ها روز دوشنبه 24 اریبهشت ماه از ساعت ۱۰ الی ۱۵ در طبقه همکف ساختمان الحاقی دانشگاه برگزار گردید.پس از اخذ رای گیری، آرا شمارش شد و منتخبین اعلام شدند.

 

اسامی منتخبین به تفکیک خوابگاه های دانشجویی:

اسامی کاندیدای منتخب شورای صنفی خوابگاه زینبیه۱

۱- نسرین قزلجه/رشته بهداشت/۷۴ رای

۲-زهرا استواری/رشته پزشکی/۷۲ رای

۳-فاطمه الماسی/رشته بهداشت/۵۶ رای

 

اسامی کاندیدای منتخب شورای صنفی خوابگاه زینبیه ۲

۱-نیلوفر قصرالدشتی/رشته پزشکی/۲۹ رای

۲-پریسا بادرنگین/رشته پزشکی/۱۹ رای

۳-فاطمه فلسفی/رشته پزشکی/۱۶ رای

 

اسامی کاندیدای منتخب شورای صنفی خوابگاه زینبیه ۳

۱-نجمه قربانی/رشتهپرستاری/۶۸ رای

۲-مریم رفیعی/رشته پرستاری/۶۳ رای

۳-فاطمه کوهی/رشته پرستاری/۳۷ رای

 

اسامی کاندیدای منتخب شورای صنفی خوابگاه ولایت

۱-رضا ایمانی فر/رشته پرستاری/۷۳ رای

۲-علیرضا رئیسی/رشته هوشبری/۶۹ رای

۳-سید علی اکبر حسینی/رشته پرستاری/۵۱ رای

 

اسامی کاندیدای منتخب شورای صنفی خوابگاه گلستان

۱-علیرضا قناد/رشته پزشکی/۳۴ رای

۲-عرفان قنبری/رشته پزشکی/۲۲ رای

۳-افشین امیری/رشته پزشکی/۱۶ رای

 

اسامی کاندیدای منتخب انتخابات شورای صنفی دانشکده ها:

اسامی کاندیدای منتخب شورای صنفی واحد دانشکده پزشکی

1-پیمان باقر نیا/رشته پزشکی/136 رای

2-علی نعمتی/ رشته پزشکی/117 رای

3-فرشاد راستیان نسب/ رشته پزشکی/105 رای

4-حسین اسکندری/رشته پزشکی/ 102 رای

5-محمد بهشتی/ رشته پزشکی/۹۴ رای

6-مهدی زارع/ رشته پزشکی/۸۷ رای

7-بهزاد هادی پور/ رشته پزشکی/۶۱ رای

 

اسامی کاندیدای منتخب شورای صنفی واحد دانشکده پرستاری  

1-   رضا فاطمی زاده/ رشته هوشبری/۱۵۶ رای

2-   ایمان حسینی/ رشته پرستاری/۱۲۶ رای

3-   علیرضا ابطحی/ رشته پرستاری/۱۲۱ رای

4-   محمد برمخ/ رشته پرستاری/۱۰۳ رای

5-   حمیدرضا شریفی/ رشته هوشبری/۱۰۰ رای

 

اسامی کاندیدای منتخب شورای صنفی دانشجویی واحد دانشکده پیراپزشکی

1-مهدی نعمت الهی/ رشته بهداشت/۵۲ رای

2-فاطمه علیخانی/ رشته بهداشت/۲۶ رای

3-مریم یاراحمدی/ رشته بهداشت/۲۱ رای