پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا؛ جلسه کمیته زایمان طبیعی با حضور ریاست دانشگاه، معاونین درمان و بهداشت ، ریاست بیمارستان ، مدیرگروه های زنان و زایمان، بیهوشی و نوزادان و متخصصین زنان و زایمان ، مسوول امور مامایی، مسوول زایشگاه و مسوول بهداشت خانواده معاونت بهداشت برگزار گردید.
در این جلسه دکترعلی اصغر خالقی رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا بر لزوم اجرای دستورالعمل برنامه ترویج زایمان طبیعی سال 97 تاکید نمود.
خانم عابدی مسوول امور مامایی و دبیر کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی گفت: طبق این دستورالعمل شاخص سزارین نخست زا می بایست در دانشگاه علوم پزشکی فسا تا پایان سال 97 به کمتر از 40 درصد کاهش یابد.
در ادامه مقرر گردید در زمینه فرهنگ سازی جهت ترویج زایمان طبیعی و آموزش به مادران باردار، انجام روش های بی دردی اسپاینال و اپی دورال و انجام زایمان در آب در بلوک زایمانی اقدامات لازم انجام گیرد.
همچنین انجام تبلیغات و فرهنگ سازی توسط روابط عمومی معاونت های بهداشت و درمان در دستور کار قرار گیرد.