پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

  • بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا و تیم همراه و مسوولین بخش شیبکوه از مرکز بهداشتی – درمانی زاهدشهر و مرکز درمان بستر این شهر بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا و تیم همراه و مسوولین بخش شیبکوه از مرکز بهداشتی – درمانی زاهدشهر و مرکز درمان بستر این شهر
  • بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا و تیم همراه و مسوولین بخش شیبکوه از مرکز بهداشتی – درمانی زاهدشهر و مرکز درمان بستر این شهر بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا و تیم همراه و مسوولین بخش شیبکوه از مرکز بهداشتی – درمانی زاهدشهر و مرکز درمان بستر این شهر
  • بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا و تیم همراه و مسوولین بخش شیبکوه از مرکز بهداشتی – درمانی زاهدشهر و مرکز درمان بستر این شهر بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا و تیم همراه و مسوولین بخش شیبکوه از مرکز بهداشتی – درمانی زاهدشهر و مرکز درمان بستر این شهر
  • بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا و تیم همراه و مسوولین بخش شیبکوه از مرکز بهداشتی – درمانی زاهدشهر و مرکز درمان بستر این شهر بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا و تیم همراه و مسوولین بخش شیبکوه از مرکز بهداشتی – درمانی زاهدشهر و مرکز درمان بستر این شهر
  • بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا و تیم همراه و مسوولین بخش شیبکوه از مرکز بهداشتی – درمانی زاهدشهر و مرکز درمان بستر این شهر بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا و تیم همراه و مسوولین بخش شیبکوه از مرکز بهداشتی – درمانی زاهدشهر و مرکز درمان بستر این شهر
  • بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا و تیم همراه و مسوولین بخش شیبکوه از مرکز بهداشتی – درمانی زاهدشهر و مرکز درمان بستر این شهر بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا و تیم همراه و مسوولین بخش شیبکوه از مرکز بهداشتی – درمانی زاهدشهر و مرکز درمان بستر این شهر
  • بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا و تیم همراه و مسوولین بخش شیبکوه از مرکز بهداشتی – درمانی زاهدشهر و مرکز درمان بستر این شهر بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا و تیم همراه و مسوولین بخش شیبکوه از مرکز بهداشتی – درمانی زاهدشهر و مرکز درمان بستر این شهر

به گزارش وب دا؛ معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، ریاست دانشگاه علوم پزشکی و تیم همراه، امام جمعه و بخشدار و مسوولین بخش شیبکوه از مرکز بهداشتی – درمانی شبانه روزی زاهدشهر و مرکز درمان بستر این شهر بازدید نمودند.

در این بازدید ضمن قدردانی از تلاش ها و زحمات کادر بهداشتی - درمانی شاغل در منطقه، روند ارایه خدمات مورد بررسی قرار گرفت و در گفتگو با کارکنان مرکز، با مسایل و مشکلات آنها آشنا شدند.

همچنین در بازدید از مرکز بهداشتی - درمانی شبانه روزی درمان بستر حضرت امام سجاد(ع) زاهدشهر، بر حل مشکلات در جهت تسریع در بهره برداری از این مرکز تاکید گردید.