پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا؛ جلسه کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور اعضاء اصلی  و کارشناسان کمیسیون و همچنین ریاست اداره تعزیرات و معاون اتاق اصناف شهرستان برگزار گردید .
دکترعلی اصغر خالقی رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا بر نظارت بیشتر بر واحدهای تولیدی و تهیه وتوزیع مواد غذایی، رستورانها و مراکز درمانی با توجه به روزهای  پایانی سال و ایام نوروز تاکید نمود.
در ادامه موضوع ساماندهی مغازه های فروش کالای پزشکی و فروش لبنیات محلی و برخورد با متخلفین در این عرصه، بحث و تبادل نظر شد.
 آقای اسماعیل بردبار دبیر کمیسیون در خصوص پرونده های رسیدگی شده در جلسات قبل گزارشی ارایه کرد.
در این جلسه که در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید، به پرونده های های ارجاعی از معاونت های درمان و غذا ودارو رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ گردید.