پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

بهگزارش وب دا؛ جلسه  داروسازان ستاد معاونت غذا و دارو و داروسازان شاغل در داروخانه های بیمارستانی در معاونت غذا و داروی دانشگاه برگزار گردید.

در این نشست دکترصفورا محبی معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی فسا بر اهمیت حضور فعال داروساز در داروخانه های بیمارستانی و کاهش اشتباهات و خطاهای دارویی در بیمارستان ها تاکید نمودند.

دکتر محبیانجام برنامه های تلفیق دارویی و نظارت بر اجرای صحیح برنامه داروهای گران قیمت و پرمصرف را از وظابف داروساز بیمارستانی دانستو گزارشی از خدماتی که از آغاز این طرح در بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) انجام گرفته را ارایه کردند.