پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا؛ چهارمین جلسه مشترک معاونین درمان و آموزشی دانشگاه با مدیر گروههای آموزشی و بالینی صبح امروز در سالن جلسات معاونت درمان برگزار گردید.
دکتربابک پزشکی معاون درمان دانشگاه بر استمرار برگزاری جلسات درون گروهی به منظور پایش بسته های طرح تحول سلامت واجرای بهینه آن و ارتقای کیفیت ارایه خدمات به مردم توسط متخصصین  تاکید نمودند.
دکترپزشکی ضمن ارایه چک لیست های پایش مبتنی بر عملکرد متخصصین در چهار حیطه درمانی ، آموزشی ، فرهنگی و پژوهشی  خواستار اطلاع رسانی به سایر متخصصین و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن شدند.
در ادامه دکتر سیدامین کوهپایه معاون آموزشی دانشگاه از راه اندازی سامانه ارزشیابی بالینی با قابلیت بارگزاری در تلفن همراه  و سایت دانشگاه به منظور افزایش دقت و سرعت در امر ارزشیابی دانشجویان خبر داد.
دکترکوهپایه خواستار همکاری بیشتر مدیر گروههای بالینی با متخصصین علوم پایه در ارتقاء امر آموزش پزشکی شدند.
در پایان در راستای تحقق برنامه تحول سلامت و پایش بسته های مقیمی و ارتقاء کیفیت ویزیت و کسب رضایت ارباب رجوع ، از دکتر محمد جمالی  جراح مغز واعصاب تقدیر و تشکر به عمل آمد.