پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا؛ دکتر کریمی معاون بهداشت دانشگاه و جمعی از مدیران این معاونت از مراکز بهداشتی درمانی فدشکویه و دستجه بازدید کردند.

در این بازدیدها ضمن بررسی وضعیت خدمات رسانی این مراکز و خانه های بهداشت تابعه به مردم، وضعیت پروژه های عمرانی - بهداشتی در حال ساخت و بازسازی نیز مورد بررسی قرار گرفت .