پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا؛ آقای عبدا.. عزیزی کارشناس ارشد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت دانشگاه در این خصوص گفت : با توجه به لزوم انجام غربالگری نوزادان در بازه زمانی از 6 روز بعد از تولد تا 6ماهگی و تشخیص اختلالات شنوایی محتمل در این بازه زمانی و همچنین عدم دسترسی آسان خانواده برخی از نوزادان به این خدمات در مناطق روستایی و دور افتاده، با همکاری واحد غیر واگیر معاونت بهداشت و مرکز شنوایی سنجی آوا، تیم شنوایی سنجی شامل کارشناس مبارزه با بیماریها و کارشناس شنوایی سنجی با حضور در مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان فسا، خدمات غربالگری شنوایی نوزادان را ارایه می دهند.

عزیزی افزود: ارایه این خدمات از اول مردادماه شروع شده است و در تمامی مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان فسا اجرا خواهد شد.