پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

  • تریبون آزاد دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد .تریبون آزاد دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد .
  • تریبون آزاد دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد .تریبون آزاد دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد .
  • تریبون آزاد دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد .تریبون آزاد دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد .
  • تریبون آزاد دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد .تریبون آزاد دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد .
  • تریبون آزاد دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد .تریبون آزاد دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد .

به گزارش وب دا؛ تریبون آزاد دانشجویی با موضوع "چرا باید رای بدهیم؟" به همت تشکل انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار  گردید .

در این تریبون آزاد، دانشجویان از طیف‌های مختلف سیاسی و با عقاید و دیدگاههای مختلف ، به بیان دیدگاه‌های خود پیرامون انتخاب اصلح و اهمیت رای دادن پرداختند.

گفتنی است این برنامه با استقبال چشمگیر دانشجویان همراه بود.