پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ مهندس مجتبی کرمی منش مسوول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا در خصوص اجرای برنامه سلامت نوروزی در شهرستان فسا گفت : از ابتدای اجرای برنامه سلامت نوروزی تا25 اسفندماه، تعداد 1180 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی ، اماکن عمومی و بین راهی توسط کارشناسان بهداشت محیط مورد بازرسی قرار گرفته است که در این بازرسی ها نزدیک به دو تن مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و فاسد از سطح عرضه جمع آوری شد .
مهندس کرمی منش با اشاره به اینکه تاکنون به 24 مورد از شکایات مردمی ثبت شده در سامانه شکایات 190 رسیدگی شده است ، افزود :  8 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی متخلف به صورت موقت تعطیل شده اند و 4 نفر از متخلفین از قوانین بهداشتی به مراجع قضایی معرفی گردیدند.
مسوول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت  درخصوص اقدامات انجام شده در زمینه تامین آب شرب سالم در شهر و روستا ، گفت : 105 مورد بازدید از منابع و مخازن و شبکه آب رسانی توسط کارشناسان بهداشت محیط انجام گرفته است که در این بازدیدها تعداد 167 نمونه برای آزمایش میکروبی و 26 نمونه جهت آزمایش شیمیایی از شبکه آب شرب نمونه برداری  شده است.
به گفته وی انجام  1485 مورد کلرسنجی از شبکه آب آشامیدنی در شهر و روستا توسط کارشناسان بهداشت محیط و بهورزان از جمله اقدامات می باشد.
کرمی منش گفت :  پمفلت ها و اطلاعیه های بهداشتی تهیه شده در زمینه سلامت مسافران و بهداشت مواد غذایی نیز  در کمپهای سلامت در بین مسافران و میهمانان نوروزی در حال توزیع می باشد.