پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ در  اجلاس روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور که با محوریت برنامه عملیاتی سال آینده در بندرعباس برگزار شد، دانشگاه های علوم پزشکی برتر در اجرای برنامه عملیاتی سال 95 بر اساس نتیجه پایش 9 ماهه امسال، معرفی شدند.
دانشگاه های علوم پزشکی فسا، ایران و تهران توانستند رتبه های اول تا سوم دانشگاه های علوم پزشکی کشور در اجرای برنامه عملیاتی سال 95 بر اساس نتیجه پایش 9 ماهه امسال را کسب کنند.
بنا بر این گزارش، دانشگاه علوم پزشکی فسا در حوزه های فرهنگی، دانشجویی و همچنین طب سنتی، رتبه های اول اجرای برنامه عملیاتی سال 95 بر اساس نتیجه پایش 9 ماهه امسال را از آنِ خود کرد.