پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ کارگروه تدوین سند دانشگاهی بیماری های غیر واگیر با محوریت تدوین سند سرطان در محل سالن جلسات کوهورت دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور دکتر فرجام معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ، دکتر قناطیر فوق تخصص انکولوژی ، دکترعلی قنبری متخصص بیوتکنولوژی پزشکی ، دکتر دهقان اپیدمیولوزیست ، دکترهمایونفر قائم مقام معاونت تحقیقات و فناروی دانشگاه ، آقای قربانی کارشناسی ارشد هماتولوژی ، خانم فهیمه راستباف مسئول واحد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر و مهندس ارشدی نژاد کارشناس ارشد آموزش بهداشت و آقای جمشیدی کارشناس ارشد ژنتیک برگزار شد ، کلیات تدوین سند بیماری سرطان مورد بررسی قرار گرفت .

همچنین از سوی معاونت تحقیقات دانشگاه  ضمن تعیین وظایف اعضاء ، زمان جلسه آتی این کارگروه برای بررسی و نقد فعالیتها تعیین گردید.